“OBJET NUMERIQUE n°_02”, Audio Art Festival, Krakow, Poland 2014

ON 2 22

The gesture of the suspension in real time and space, unstable shimmering whole.
Cartography of the border of reality and feeling about coming global augmented reality.

Gest zawieszenia w realnym czasie i przestrzeni migotliwej i niestabilnej całości.
Kartografia pogranicza rzeczywistości i przeczucia nadchodzacej globalnej rzeczywistosci rozszerzonej.
.
Wilfried Wendling – electronics
Tomasz Choloniewski – drums
Milosh Luczynski – audio/video

Audio Art Festival, Krakow, 23.11.2014


WordPress Theme by RichWP